06

Neograničene kombinacije boja u izgledu

Raspon boja na web sajtu ili e-commerce prodavnici je gotovo neograničen i može se prilagoditi bilo kojoj boji koja odgovara Vašim korporativnim bojama. Naravno, tu je i prilagođeni grafički ili tekstualni logo.