10

Poboljšana povezanost sa Google alatima

Podržavamo izvoz Google Sitemap XML-a i Google Merchant Center. Narudžbine se prenose u Google analitiku putem praćenja e-trgovine implementiranjem putem Google upravljača oznakama. Predlošci e-prodavnica uključuju Google Rich Snippets za proizvode, kritike i navigaciju kroz breadcrumb.