19

Početni trening

Ako niste zadovoljni uputstvom, spremni smo da pokrenemo početnu ili dubinsku obuku o korišćenju Baloo platforme. Na osnovu našeg iskustva, procenjujemo da će trajanje jednog treninga biti 1-3 sata, zavisno od interesovanja.