11

Programi lojalnosti kupaca

Kupci putem e-trgovine mogu biti nagrađeni za kupovinu u obliku bodova, koje kasnije mogu iskoristiti kao popust razmenom bodova za kupon za popust. Programi lojalnosti su podsticaj za ponovljene kupovine.