13

Šifre popusta, količinski popusti i nivoi cena

Popusti su još jedan podsticaj za kupovinu. Različite kombinacije pravila kupona za popust omogućavaju njihovu upotrebu u različitim situacijama tako da ih možete koristiti na primer. za marketinške kampanje. Druga mogućnost je da koristite količinske popuste ili nivoe cena, gde možete podesiti individualne cene za svakog kupca koji pripada određenom nivou cena u internet prodavnci.