21

Svakodnevne sigurnosne kopije datoteka i baza podataka

Svakodnevno izrađujemo sigurnosne kopije podataka na serverima s mogućnošću oporavka podataka do pre 15 dana. Cilj za oporavak može biti parcijalni podaci (npr. samo određene datoteke) ili potpuno kompletni podaci iz određenog dana.