24

Višekorisnički administrativni interfejs

Baloo platformama može upravljati više administratora čiji su pristupi evidentirani u dnevniku baze podataka. Prijavljivanje sa dva faktora može se koristiti za još veću sigurnost. U okviru svog naloga, administratori imaju mogućnost komunikacije sa klijentom pod njihovim imenom u internet prodavnici.