16

Vođenje knjigovodstvenih dokumenata i njihovih štampanih rezultata

Baloo omogućava izdavanje i beleženje naloga, faktura i kreditnih beleški. Ovi podaci su dostupni kupcu za preuzimanje u zoni kupca u internet prodavnici.